Loading dogodki
Ponavljajoč dogodek Ponavljajoč dogodek: Sveta <strong>Zofija</strong>: Zakaj <em>»mokra«</em>?

Danes je dan »mokre Zofke«. Ljudska modrost pravi, da če Zofka zemlje ne poškorpi, vreme poleti prida ni.

Gre za svetnico, ki goduje danes, bila pa je krščanska mučenka v Rimu.

 

Iz življenja …

O sv. Zofiji, svetnici iz prve krščanske dobe, ni zanesljivih podatkov, tako da se lahko opiramo le na izročila.

Obstajata dve različni izročili o sv. Zofiji.

Po enem izročilu je bila Zofija mlada Rimljanka, devica, ki je pretrpela mučeništvo v času Dioklecianovega preganjanja kristjanov okoli leta 304. Del njenih relikvij je v cerkvi sv. Martina v Rimu. Strasbourški škof Remigius je leta 778 relikvije te sv. Zofije prenesel v alzaški ženski samostan Eschau.

 

Po drugem izročilu pa je bila sv. Zofija vdova iz Milana, ki je bila 15. maja leta 130 obglavljena skupaj s svojimi tremi hčerami Fides, Spes in Karitas (Vera, Upanje in Ljubezen, prim. 1 Kor 13, 13).

 

Zavetnica

Zofija, je, kot njeno grško ime »sofia« pove, simbol modrosti.

Zofka v koledarju sledi ledenim trem možem. Ljudski jeziki ji radi pravijo »hladna, mokra oz. polulana Zofka«.Druga Zofka je zavetnica vdov. Imena njenih hčerk so zelo popularna v Rusiji (Vera, Nadeshda in Lyubov) ter v ZDA (Faith, Hope in Love).

Upodobitve

Medtem, ko o mladi mučenki Zofiji najdemo komaj kakšno upodobitev, so ikone ali druge podobe Zofije skupaj z utelešenimi krščanskimi vrlinami zelo pogoste, še zlasti v vzhodnem krščanskem prostoru. Umetniki jo najpogosteje upodabljajo kot mater treh hčera z mečem, palmo ali knjigo v roki.

 

Gradiva:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše