Loading dogodki

Morda bomo Slovenci kmalu 19. januarja obhajali god Ireneja Friderika Barage, velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega svetniškega kandidata.

 

Iz življenja …

Friderik Irenej Baraga je bil rojen 29. junija 1797 v gradu Mala vas (danes Knežja vas) pri Dobrniču. Ko je bil dveleten, se je družina preselila v grad Trebnje.

V času šolanja je v Ljubljani stanoval pri dr. Juriju Dolinarju, laičnem profesorju v škofijskem semenišču, in se je učil več jezikov. Bil je tudi zaročen, a Bog je odločil drugače.

 

Preobrat ob srečanju s svetnikom

Ko je šel leta 1816 študirati pravo na Dunaj, se je tam seznanil s sv. Klemenom Mario Dvoržakom. Pod njegovim duhovnim vodstvom se je odločil za duhovniški poklic in se v Ljubljani vpisal v bogoslovje: Leta 1823 je prejel duhovniško posvečenje.

»Svetost ne obstoji v tem, da bi služili Bogu, kjer bi sami hoteli, ampak kjer Bog hoče in kakor Bog hoče.« (Baraga)

Kaplanoval je v Šmartinu pri Kranju in Metliki.

Indijanski škof

Leta 1830 je odšel v Ameriko misijonarit med Indijance. Najprej je uspešno misijonaril med Indijanci iz roda Otava in se učil otavščine, nato pa še med Indijance rodu Očipve. Leta 1853 je bil posvečen v škofa v Cincinnatiju v Ohiu, njegovo prvo škofovsko mesto je bilo Sault Ste. Marie, ki pa ga je kasneje prenesel v Marquette. Da bi dobil novih misijonarjev, je leta 1854 prišel v Evropo. Baraga ni nikoli meril daljav, kadar je šlo za rešitev duš. Večkrat je med potjo spal na snegu, da je prišel do ljudi. Zaradi naporov je začel bolehati. Umrl je 19. januarja 1868. Pokopan je v marquettski stolnici.

 

Dela

Napisal je več slovenskih in indijanskih nabožnih knjig ter pomembno knjigo Geschichte, Charakter, Sitten und Gebräuche nordamerikanischen Indianer (Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indijancev), s katero je Evropejce seznanil o Indijancih. Pomembni sta predvsem njegova slovnica in slovar očipvejskega jezika. Bil je tudi dober risar in slikar …

 

Postopek za beatifikacijo

Škofijski postopek za njegovo beatifikacijo so vodili v škofiji Marquettu, kjer je deloval. Leta 2012 je kardinalska komisija potrdila junaško stopnjo kreposti škofa Baraga. Tako je papež Benedikt XVI. 10. maja 2012 odobril, da škofa Friderika Ireneja Baraga odslej smemo klicati častitljivi Božji služabnik. Za njegovo beatifikacijo je potrebno le še priznanje čudeža na njegovo priprošnjo.

 Vicepostulator: Janez Cerar CM

 

Molitev za beatifikacijo

Vsemogočni Bog, Oče luči,
ki od tebe pride vsak dober dar
in ki si nam po svojem častitljivem služabniku
škofu Frideriku Ireneju Baragu
poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja,
usliši naše pobožne molitve in poveličaj ga,
da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k zveličanim.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…

Na Baragovo priprošnjo mi podeli milost, za katero prosim …

 

 Gradiva:

 

 

 

 

 

Več na spletni strani škofije Marquette (ZDA) >>>

Drugi svetniki dneva:

  • Sv. Germanik, mučenec

 

Foto: Zajem zaslona

Pripravila: dr. Brigita R. Perše