Loading dogodki

Sv. Sebastijan (Boštjan) je že od nekdaj v družbi s sv. Fabijanom, čeprav svetnika v življenju nista imela nobene zveze.

Druži ju le dan smrti ali dan prenosa relikvij v nov grob in skupno češčenje.

Oba hkrati kličemo tudi v litanijah vseh svetnikov.

“Sv. Fabijan in Sebastijan sok v drevju poženeta.”

 

Sv. Fabijan

Sv. Fabijan je bil leta 236 izvoljen za papeža. Zgodovinar Evzebij pripoveduje, da je namig za njegovo izvolitev prišel iz nebes. Ko je rimska krščanska občina iskala novega papeža, in se je na Fabijanovo glavo usedel golob, so zbrani to razumeli kot Božje sporočilo in ga izvolili za papeža.

Cerkev je modro vodil štirinajst let. Rimsko skupnost je razdelil na sedem delov (pokrajin), ki jih je upravljalo sedem diakonov; eden od njih je bil tudi sv. Lovrenc. Sedmim diakonom, ki so skrbeli vsak za svoj del mesta, je dal pomočnike (subdiakone), ki so zbiral informacije in beležili dejanja mučencev. Fabijan je začel preurejati podzemne grobnice, danes znane kot Kalistove katakombe.

Papež Fabijan je bil prva žrtev cesarja Decija, ki je zavladal leta 249, in je začel preganjati kristjane. Cesar je papežu Fabijanu sodil sam, in sicer 20. januarja 250. Pokopan je v Kalistovih katakombah, kjer je še danes mogoče videti njegovo fresko.

Upodabljajo ga kot papeža s tiaro in golobom na glavi, poleg ima tudi meč in palmo.

Sv. Fabijan je zavetnik vodovodarjev, kovačev in lončarjev.

 

Sv. Sebastijan (Boštjan)

Drugi mučenec, ki se ga danes spominjamo, pa je sv. Boštjan. Po legendi je bil Boštjan vojak v službi cesarja Dioklecijana in skrit kristjan. Ko se je začelo preganjanje kristjanov, je obiskoval ječe, v katere je kot rimski vojak imel prost dohod, in v njih tolažil svoje brate v veri in jih krepčal za poslednji boj.

Ko so njegova dejanja odkrili, ga je Dioklecijan obsodil na grozno smrt, ki je naslikana v številnih različicah. Privezali so ga h kolu, spretni strelci pa so s puščicami streljali vanj. To je bilo 20. januarja po letu 250.

Upodabljajo ga privezanega na steber in s puščicami v telesu, včasih tudi s palmo.

Sv. Boštjan je bil v zgodnjih stoletjih prvi zavetnik zoper kugo, pozneje pa skupaj s sv. Rokom, ki je polagoma stopil na njegovo mesto. Sv. Botšjan je priprošnjik zoper kužne in nenadne nalezljive bolezni. Je zavetnik vojakov, lovcev …

 

Cerkve v Sloveniji

Obema, sv. Fabijanu in sv. Boštjanu je posvečenih 6 cerkva.

 

Sv. Fabijan in Sebastijan (Boštjan)

PODRUŽNIČNE cerkve posvečene sv. Fabijanu in sv. Boštjanu:

Št. Župnija (Škofija) Kraj
1. Dobova (škofija CE) Mostec
2. Kranj /Sv. Boštjan, Fabijan in Rok/ (nadškofija LJ) na Pungartu
3. Loka pri Zidanem mostu (škofija CE) Polana
4. Podgraje (škofija KP) Fabci
5. Stari trg ob Kolpi (škofija NM) Predgrad
6. Vinica (škofija NM) Gornji Suhor

 

Sv. Sebastijan (Boštjan)

Samo sv. Boštjanu pa je posvečenih še 9 cerkva kot je razvidno sledečih tabel.

ŽUPNIJSKA cerkev posvečena sv. Boštjanu:

Št. Župnija (Škofija)
1. Pečarovci (škofija MS)

PODRUŽNIČNE cerkve posvečene sv. Boštjanu:

Št. Župnija (Škofija) Kraj
1. Brestanica (škofija CE) Brestanica
2. Črnomelj (škofija NM) Mestna Loza
3. Dravograd (nadškofija MB) Sv. Boštjan
4. Ilirska Bistrica  (škofija KP) Zarečje
5. Klanec (škofija KP) Petrinje
6. Komenda (nadškofija LJ) Moste
7. Sv. Peter pod Svetimi gorami (škofija CE) Svete gore
8. Žetale (škofija CE) Rogatnica

 

Gradiva:

 

 

 

Drugi svetniki dneva:

  • Evtimij Veliki, puščavnik, opat
  • Jožef Nascimbeni, duhovnik
  • Marija Kristina brezmadežnega spočetja, redovnica, ustanoviteljica

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše