Loading dogodki

Sv. Monika je mati enega največjih svetnikov in teologov v cerkveni zgodovini, Sv. Avguština. Ta ji je postavil nesmrten spomenik v svojih »Izpovedih«, kjer omenja tudi njeno življenje.

 

Iz življenja …

Sv. Monika se je rodila leta 332 v severni Afriki v kraju Tagaste v današnji Alžiriji v krščanski družini. Mlada se je poročila s poganom Patricijem, možem dobrega srca, a nagle jeze, s katerim je imela tri otroke. Sv. Monika je lahko le s svojo modrostjo ohranjala družino v harmoniji. Za svoje domače je veliko molila, še zlasti, da bi postali kristjani.

Na njeno spodbudo se je najprej, malo pred smrtjo, krstil njen mož, nato pa še vsi trije otroci. Ko je ostala vdova, se je osredotočala predvsem na svojega nadarjenega najstarejšega sina Avguština. Sledila mu je najprej v Rim, nato v Milano. V solzah ga je prosila, naj se spreobrne in da krstiti. On pa se je vdajal pijančevanju in zabavam, življenju na koruzi in maniheizmu. Dolga leta je molila zanj v trdni veri, da bo uslišana. In bila je! Pri dvaintridesetih letih je Avguštin doživel močan Božji dotik, se poglobil v Božjo besedo in se dal krstiti. Krstil ga je škof sv. Ambrož Milanski. Pri krstu je bila navzoča tudi sv. Monika, ki je umrla takoj po vračanju domov.

Sv. Avguštin pa je postal duhovnik, škof in eden največjih cerkvenih učiteljev, in goduje le en dan za svojo mamo, to je 28. avgusta.

 

Zavetnica

Sv. Monika je zavetnica in vzor krščanskih žena in mater, priprošnjica za vzgojo »težavnih« otrok, ker je na svoji lastni koži občutila, kaj pomenijo težave pri vzgoji.

Molimo

Sveta Monika,

s svojo priprošnjo nam pomagaj ljubiti tudi tiste družinske člane,

s katerimi se ne razumemo in ne delimo podobnih prepričanj.

Amen.

 

Gradiva:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše