Loading dogodki

Škof sv. Teotim je pokristjanjeval Hune …

 

 

Iz življenja …

Sv. Teotim (grško ime, ki pomeni častilec Boga) je bil Grk iz rimske države.

Škof je postal leta 392 v mestu Tomi ob Črnem morju (danes je to Constanza v Romuniji). Ob preseljevanju azijskih narodov si je prizadeval evangelizirati Hune (Skite), in zaradi česar so ga ti imenovali božji mož oz. »bog Rimljanov«.

Sv. Hieronim v svoji knjigi O slavnih možeh iz leta 392 omenja, da je Teotim napisal že več spisov in da jih verjetno veliko še bo, žal pa se do danes nobeden izmed njih ni ohranil.

Sv. Teotim je v boju za carigrajski patriarhat odločno stal ob strani svojemu prijatelju sv. Janezu Krizostomu. Leta 403 je na sinodi v Carigradu odkrito nasprotoval škofu Epifanu iz Cipra, ki je nasprotoval Origenu.

Umrl je leta 403.