Loading dogodki

Cerkev danes obhaja spomin svetih angelov varuhov. Prav je, da se kdaj vprašamo:

  • Kakšen je moj odnos z angelom varuhom, ki ga je Gospod poslal, da bi me varoval in spremljal na poti?
  • Ga poslušam?
  • Mu zjutraj zaželim dobro jutro? Mu rečem: ‘Varuj me med spanjem’?
  • Se z njim pogovarjam? Ga vprašam za nasvet?

O prazniku …

Sveti angeli varuhi so duhovna bitja, o katerih Sveto pismo pogosto govori. Kristjani so že v 3. in 4. stoletju začeli angelom varuhom izkazovati posebno češčenje in se jim tudi priporočati v molitvi.

Sv. Bazilij Veliki je v 4. stoletju učil, da ima »vsak vernik ob strani angela kot varuha in vodnika, ki ga vse življenje ščiti, varuje in vodi.«

Sv. Bernard iz Clairvauxa je v 12. stoletju učil, da so angeli varuhi dokaz, »da nam Nebesa ne odrekajo ničesar, kar bi nam bilo lahko v pomoč« in da nam zato postavljajo »ob stran nebeške duhove, da bi nas varovali, poučevali in vodili«.

Poseben praznik angelov varuhov je nastal v 15. stoletju v Španiji, papež pa ga je leta 1670 razširil na vso Cerkev in nastavil na 2. oktober.

Katekizem Katoliške cerkve o angelih varuhih uči to, kar piše in poudarja Sveto pismo:

»Od otroštva do smrti spremlja človeško življenje njihovo varstvo in njihova priprošnja. ‘Vsak vernik ima ob svojih straneh angela kot zaščitnika in pastirja, da ga vodi k življenju’ (sv. Bazilij).« (KKC 336)

Splošno o angelih pa pravi:

»Angeli so ustvarjeni duhovi, ki nenehno slavijo Boga in ki služijo njegovim odrešenjskim načrtom glede drugih ustvarjenih bitij: ‘Pri vseh naših dobrih delih sodelujejo angeli’ (sv. Tomaž Akvinski).

Angeli obdajajo Kristusa, svojega Gospoda. Služijo mu še posebej pri izpolnjevanju njegovega odrešenjskega poslanstva glede ljudi.

Cerkev časti angele, ki ji pomagajo na njenem zemeljskem romanju in varujejo vse ljudi.« (KKC 350-352).

Papež Frančišek pravi:

»Naš angel varuh ni samo z nami, ampak tudi gleda Boga Očeta. Je v odnosu z njim. Je vsakodnevni most. Od trenutka, ko se prebudimo, do trenutka, ko gremo v posteljo, nas spremlja. Je vez med nami in Bogom Očetom. Angel predstavlja vsakdanja vrata, odprta v transcendenco, v srečanje z Očetom. Angel mi pomaga hoditi, kajti gleda Očeta in pozna pot. Ne pozabimo teh spremljevalcev na poti.«

Molimo

Sveti angel, varuh moj

bodi verno ti z menoj.

Stoj mi noč in dan ob strani,

vsega hudega me brani.

Prav prisrčno prosim te,

varuj me in vodi me.

Amen.

Gradiva:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše