Loading dogodki

Sv. Mohor in Fortunat je pri nas posvečenih 28 cerkva. 500 let sta bila glavna zavetnika ljubljanske škofije. Njuno ime nosi tudi najstarejša založba pri nas Mohorjeva družba.

 

Iz življenja …

Sv. Mohor in Fortunat sta živela v 3. stoletju. Izhajala sta iz Singidunuma, današnjega Beograda v Srbiji.

Sv. Mohor je bil najverjetneje nižji klerik tukajšnjega škofa. Leta 303 je bežal pred preganjalci v Sirmium (današnja Sremska Mitrovica), kjer je pred poganskim sodiščem pogumno pričal za Kristusa, podobno kot diakon Fortunat. Oba sta umrla mučeniške smrti pod cesarjem Dioklecijanom, leta 303 ali 304.

V času preseljevanja narodov (okrog leta 400) pa so njune relikvije prenesli v Oglej, kjer je legenda sv. Mohorja spremenila v prvega škofa v Ogleju, sv. Fortunata pa v diakona, ki mu je bil tu v pomoč pri misijonarjenju.

 

Zavetnika

Sv. Mohor in Fortunat sta zavetnika Ogleja. Dolga stoletja (500 let) sta bila tudi glavna zavetnika ljubljanske škofije, od leta 1961 pa sta njena drugotna zavetnika. Njuno ime nosi tudi najstarejša založba Mohorjeva družba.

 

Upodobitve

Umetniki sv. Mohorja upodabljajo kot škofa, sv. Fortunata pa kot diakona v diakonskem oblačilu. V rokah imata palmovo vejico, v znamenje mučeništva.

 

Cerkve v Sloveniji

Pri nas so sv. Mohorju posvečene tri cerkve, obema (sv. Mohorju in Fortunatu) pa kar 28 cerkva, kot je razvidno iz spodnjih tabel.

Sv. Mohorju in Fortunatu so posvečene naslednje ŽUPNIJSKE CERKVE:

  • Gornji Grad (v CE škofiji),
  • Jarše (v LJ nadškofiji),
  • Pečine (v KP škofiji),
  • Podraga (v KP škofiji),
  • Ravnica (v KP škofiji),
  • Renče (v KP škofiji),
  • Žužemberk (v NM škofiji).

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Mohorju in Fortunatu:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Cerklje ob Krki (NM škofija) Krška vas
2. Čadram – Oplotnica (MB nadškofija) Lačna gora
3. Dolič (MB nadškofija) Kozjak
4. Horjul (LJ nadškofija) Korena (++)
5. Ig (LJ nadškofija) Matena
6. Izlake (LJ nadškofija) Podlipovica (++)
7. Kostanjevica na Krki (NM škofija) Črneča vas
8. Kotlje (MB nadškofija) Podgora
9. Moravče (LJ nadškofija) Sveti Mohor
10. Rogaška Slatina (CE škofija) Male Rodne
11. Selca (LJ nadškofija) Zabrekve
12. Sora (LJ nadškofija) Osovnik
13. Šentgotard (LJ nadškofija) V Zideh
14. Škocjan pri Novem mestu (NM škofija) Goriška vas
15. Šmarje – Sap (LJ nadškofija) Sela
16. Šmartno pri Litiji (LJ nadškofija) Liberga (++)
17. Šoštanj (CE škofija) Šoštanj
18. Vransko (CE škofija) Stopnik
19. Zavrč (MB nadškofija) Turški vrh
20. Žetale (CE škofija) Kupčinji vrh

KAPELE:

1. Piran (KP škofija) Piran (++)

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Mohorju:

ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Brestanica  (CE škofija) Brestanica
2. Laško (CE škofija) Javornik
3. Sv. Križ – Gabrovka (NM škofija) Moravče

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše